Senin, 14 September 2009

UJIAN MAHA BERAT

Bismillahiirohmaaniiroohim

...

Nabi saw dan para sahabat diboikot oleh kaum Quraisy hampir tiga tahun lamanya. Mereka dikepung dipinggiran kota Mekah dalam udara terbuka. Sa'ad bin Abi Waqqash, yaitu sepupu Aminah (Ibunda Rasulullah saw), orang yang dijamin masuk surga, dan pahlawan perang Qadisiyyah, pemimpin pasukan yang mengalahkan pasukan kerajaan Irak, berbicara tentang dirinya sebagai berikut.
"Ketika terjadi pemboikotan dan pengucilan selama hampir tiga tahun, kami bersama Rasulullah saw, tidak memakan apa pun kecuali dedaunan sehingga sudut mulut kami luka-luka.
Pada suatu malam, ketika buang air kecil, terdengar olehku suara dentungan. Ternyata itu sepotong kulit unta. Kulit itu kuambil, kucuci, lalu kubakar. Kemudian kutumbuk dengan batu dan kumakan dibantu dengan minuman air. Dan dengan demikian aku kuat bertahan selama tiga hari."
Inilah perjuangan sukses menuju surga.