Rabu, 10 April 2013

KARENA ALLAH

 Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alangkah manis dan berkesannya sebuah hubungan
yang terlahir hanya karena mengharap ridha Allah .
Kita berbuat dan berlaku apapun dalam kebaikan tiada mengharap sanjungan,

tiada berharap akan ucapan terimakasih,
tak jua patah semangat bila mendapatkan celaan.
Janganlah kebencian anda lahir hanya
kerana adanya praduga tanpa kepastian yang nyata.
Dan kalaupun nyata adanya suatu sikap
yang mengharuskan timbulnya rasa benci

belajarlah memaafkan ... tidak ada manusia yang sempurna,
tak ada pribadi yang luput dari kecacatan...sekecil apapun..
Tolong aminkan doa ini sahabat Cinta
semoga menjadikan kita,
diri kita menjadi makhluk-makhluk yang mendapat kebaikan.

Bismillaah ...
Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanataw wa fiil aakhirati hasanataw waqinaa 'adza ban naari.
[tolong lihat QS. al Baqarah :201]

artinya,
Yaa Tuhan kami,
berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat
dan peliharalah kami dari siksa api neraka. [QS. al Baqarah :201]

Aamiin yaa Rabbal'alamiin..