Selasa, 17 Februari 2015

SURAT AL-QARIAH 101 (11) AYAT 1-11 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Alqaari'a
2. maa lqaari'a
3. Wamaa adraaka maa lqaari'a
4. yawma yakuunu nnaasu kalfaraasyi lmabtsuuts
5. watakuunu ljibaalu kal'ihni lmanfuusy
6. Fa-ammaa man tsaqulat mawaaziinuh
7. fahuwa fii 'iisyatin raadiya
8. Wa-ammaa man khaffat mawaaziinuh
9. faummuhu haawiya
10.Wamaa adraaka maa hiya
11.naarun haamiya

SURAT AL-QARIAH 101 (11) AYAT 1-11 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1.    Hari Kiamat,
2.   apakah hari Kiamat itu?
3.   Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
4.   Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran,
5.   dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
6.   Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,
7.   maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
8.   Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya,
9.   maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
10. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
11. (Yaitu) api yang sangat panas.