Selasa, 07 April 2015

SUAMI SHOLEH IDAMAN ISTRI SHOLEHAH

Allahumma Sholli 'Alaa Muhammad
Wa 'Alaa Aali Muhammad
Kamaa Sholayta 'Alaa Ibrahiim.
Innaka Hamiidum Majiid
Allahumma Baarik'alaa Muhammad
Wa 'Alaa Aali Muhammad
Kamaa Baarakta 'Alaa Ibrahiim
Innaka Hamiidum Majiid
Alhamdulillah
 Segala Puji Milik Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Sholawat Serta Salam Semoga Senantiasa Tercurahkan Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam.
Beserta Keluarga,Shahabat dan Para Pengikutnya Yang Senantiasa Istiqomah Hingga Yaumul Akhir
💞
Aamiin Allahumma Aamiin
Memiliki Hati yYang Lemah Lembut.
 Suami Sholeh haruslah memiliki hati lembut dan perasan yang peka.
Dapat merasakan perasan orang lain.
Ia dapat merasakan derita orang lain dan berusaha meringankan tanpa di minta.
Ia obati luka itu dengan kata-kata indah,senyuman tulus serta hadiah-hadiah yang menyenangkan.
Kadang-kadang seorang isteri tertimpa musibah.
Ia seorang diri menanggung bebannya,hatinya luka,fikirannya keruh dan ghairah pun padam
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memberikan petunjuk agar Suami selalu berusaha mengobati hati isteri-isterinya apabila ia terluka
Dari Anas radhiyallahu 'anhu bertutur bahwa :...
Shafiyyah mendengar bahwa Hafshah berkata Shafiyyah itu anak Yahudi.
Maka menagislah ia.
Lantas Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam menghampiri sedangkan Shafiyyah masih dalam tangisannya.
Lalu Rasulullah Bersabda:
"Apa yang menyebabkan kamu menangis...??
Shafiyyah menjawab:
“Hafshah berkata kepadaku bahwa Aku anak Yahudi...!!
Bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam:
“Engkau adalah anak Nabi..!!
Bapak saudaramu Nabi dan engkau menjadi Isteri Nabi.
Dengan apa dia membanggakan dirinya atas
dirimu..?”

Kemudian Baginda Bersabda:
“Bertakwalah kepada Allah wahai Hafshah
HR:Nasa'i-Tirmidzi
Oleh itu pentingnya Para Suami mengambil Teladan Hikmah Nabawiah yang Agung ini dalam mengobati hati Isteri yang terluka

Menjaga Rahsia Rumah Tangga
Suami yang Sholeh mengetahui tentang kewajiban menjaga rahasia.
Terutamanya rahsia rumah tangga...!!
Islam melarang keras suami isteri menceritakan rahsia rumah tangga mereka kepada orang lain

Dari Sa'id Al-Khudriy radhiyallahu 'anhu bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda ;
Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukkan manusia di hadapan Allah pada Hari Kiamat adalah seorang suami yang membuka rahsia dirinya kepada isteri dan isteri yang membuka rahsia dirinya kepada suami.
Lantas salah seorang daripadanya menceritakan kepada orang ketiga
HR:Abu Daud


Mentaati Perintah Allah
Suami Sholeh dan Isteri Sholehah hendaklah selalu bekerjasama dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Tabaraka Ta'ala.
Serta saling menasehati dalam mencari Ridha Allah

Allah Tabaraka Ta'ala Berfirman
Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum kerana mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam.
Mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka).
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan Takwa.
Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat Dosa dan Pelanggaran.
Dan bertakwalah kamu kepada Allah..!!
Sesungguhnya Allah amat berat seksa-Nya
QS:Al-Ma'idah:02

Sesungguhnya bekerjasama dalam Ketaatan dan Ibadah khususnya seperti Sholat,Dzikir,Sedekah dan lain-lainnya memiliki pahala yang agung dan kesan positif dalam kehidupan di Dunia dan di Akhirat. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam memuji Suami Isteri yang saling tolong-menolong dalam taat kepada Rabbnya,Rukuk dan Sujud di Tengah Malam

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda ;
Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun mengerjakan sholat dan membangunkan isterinya.
Jika ia enggan..!!
Di siramkan air di wajahnya..!!
Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam mengerjakan sholat dan membangunkan suaminya.
Apabila ia enggan..!!
Di siramkan air di wajahnya
HR:Abu Daud-Ibnu Majjah-Ibnu Hibban

Memuliakan Keluarga Isteri.
Suami yang baik ialah suami yang memuliakan isteri dan memuliakan Kedua Mertuanya serta kerabat dan sahabat-sahabatnya
Dari Annas radhiyallahu 'anhu bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda
Barangsiapa yang ingin di lapangkan rezekinya dan di panjangkan umurnya.
Hubungkanlah silaturrahim..!!
HR:Muttafaqun 'Alaih

Bagi suami yang ingin membahagiakan isterinya.
Hendaklah menjaga perangai ini.
- Kunjungilah keluarga Isteri.
- Selalu bertanya kabar Mereka.
- Dan membantu bila mereka memerlukan.
Bukankah seorang suami juga suka jika isterinya memuliakan saudara-saudara dan sahabatnya..???
Suami perlu faham bahwa Ibu dan Bapak Mertua adalah sama seperti Ibu dan Bapaknya sendiri
Memberi Nasehat Terhadap Istri
Suami yang sholeh hendaklah mampu mendidik dan mengajar isterinya dengan ilmu-ilmu yang bermanafaat.
Seperti ilmu tentang Halal dan Haram,ilmu kekeluargaan,ilmu fekah,akhlak,fiqhud dakwah dan ilmu dalam bermasyarakat
Allah Tabaraka Ta'ala Berfirman
Hai orang-orang yang
Beriman...!!
Peliharalah dirimu dan keluargamu dari Api Neraka yang Bahan Bakarnya adalah Manusia dan Batu.
Penjaganya Malaikat-malaikat yang Kasar,Keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan
QS:At-Tahrim:06
Isteri yang sholehah memperhatikan dan mencintai ilmu.
Usahakanlah untuk memberi pengajaran kepadanya dan lapangkanlah jalan menuju kesana.
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang orang yang menghalangi Wanita (Istri) ke masjid

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda
Apabila Isteri-isterimu meminta izin untuk ke Masjid pada malam hari izinkanlah
HR:Muttafaqun 'Alaih
Daripada hadits di atas jelas sekali bahwa Wanita mempunyai hak untuk mempelajari Ilmu Agama di luar rumah.
Sekiranya suami tidak mampu mengajarnya sendiri
Memiliki Rasa Cemburu (Tidak Dayus)
Sifat seorang Lelaki Sholeh adalah memiliki rasa cemburu kepada Isterinya.
Kerana itu mengisyaratkan Cinta dan Tinggi Nilai Isteri di Hatinya.
Islam Memuji Lelaki yang memiliki Rasa Cemburu dan Mencela yang tidak memilikinya.
Karena berarti Lemahnya Emosi dan Tanggungjawab.
Namun Islam juga menetapkan batas-batasnya.
Agar keharmonisan Rumah Tangga tetap terpelihara
Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda
Allah itu Pencemburu..!!
Dan seorang Mukmin juga Pencemburu.
Kecemburuan Allah adalah bila ada seorang hamba datang kepada-Nya dengan perbuatan yang di Haramkan
HR:Al-Bukhari
Seorang yang tidak memiliki Rasa Cemburu terhadap Kehormatan Isterinya dengan membiarkan isterinya:
- Bersolek
- Membuka Aurat
- Bercampur Bebas dengan Lelaki bukan Mahram.
Merupakan seorang yang Dayus dan layak untuk mendapat Azab yang pedih di Akhirat nanti
Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda
Tiga Golongan yang yang tidak akan Masuk Syurga:
- Orang yang Durrhaka kepada Kedua Orangtuanya.
- Orang yang Dayus.
- Dan Wanita yang menyerupai Lelaki
HR:Hakim-Nasa'i
Memiliki Sifat Sabar Dan Penyantun
Seorang Suami harus memiliki sifat Sabar dan Penyantun.
Ini karena tiada sesuatu yang begitu ideal dalam kehidupan berumahtangga.
Sebuah keluarga biasanya akan mengalami goncangan dan masalah.
Jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu.
Dengan berbekal sifat sabar segala masalah dapat di selesaikan dengan baik.
Sifat Santun dan Pemaaf merupakan sifat yang di cintai Allah dan Rasul-Nya
Allah Tabaraka Ta'ala Berfirman
.(Yaitu)orang-orang yang Menafkahkan(hartanya).
Baik di waktu lapang maupun sempit.
Dan orang-orang yang menahan Amarahnya dan Memaafkan (kesalahan) orang.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan
QS:Ali-Imran:134

Memiliki Sifat Pemaaf
Suami perlu memiliki jiwa Pemaaf.
Karena Allah Ta'ala telah menghendaki Wanita bersifat seperti dari Tulang Rusuk yang Bengkok.
Banyak masalah akan dapat di selesaikan sekiranya Suami bersifat Pemaaf.
Kadang-kadang Suami keliru Membenci sesuatu yang ada pada Isteri.
Ternyata yang di benci itu mengandungi Kebaikan dan akan di perlukan pada saat Tertent

Allah Tabaraka Ta'ala Berfirman
Hai orang-orang yang Beriman...!!
Tidak Halal bagi kamu mempusakai wanita dengan Jalan Paksa.
Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.
Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.
Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (Maka bersabarlah).
Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu.
Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak
QS:An-Nissa':19

Kita tidak harus mengharapkan Wanita seperti Malaikat yang tanpa Cacat.
Wanita adalah makhluk Allah yang memiliki kelebihan dan kekurangan sebagaimana Laki-laki.
Janganlah di sebabkan sedikit kekurangannya telah menenggelamkan kesemua kebaikannya.
Contohilah Akhlak Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam terhadap Isteri-isteri Baginda
Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bertutur bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Bersabda
Janganlah seorang Mukmin membenci seorang Mukminah.
Bila benci terhadap sebagiannya ada bagian lain yang menyenangkan
HR:Muslim
Wallahua'lam Bisshowab
LAAILAAHAILLALLAH MUHAMMADURRASULULLAH
ALHAMDULILLAH-AAMIIN YA ROBBAL‘AALLAMIIN
Allahumma Sholli 'Alaa Muhammad Wa Alaa 'Aali Muhammad
SUBHANALLAH